Tiêu điểm ảnh của thấu kính có thể coi là

Tiêu điểm ảnh của thấu kính có thể coi là

A. điểm hội tụ của chùm tia ló.

B. ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục tương ứng.

C. điểm kéo dài của chùm tia ló.

D. ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục đối xứng qua quang tâm.