Thông tin

Kính gửi bạn đọc những thông tin liên hệ tới chúng tôi

Trên internet:

  • Email: admin@luyenthi.org
  • Số điện thoại: 0203 3563 456
  • Địa chỉ: khu 1 phố, Hồ Xuân Hương, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Chúng tôi trên mạng xã hội:

  • facebook.com/dientichnet
  • twitter.com/dientichnet
  • youtube.com/dientichnet