Hướng dẫn tải file đề bài

Bước 1: COPY từ khóa bên dưới (hoặc tự ghi nhớ)

12 thì ngữ pháp ielts247

Bước 2: Vào google.com.vn và tìm từ khóa. Sau đó, nhấp vào kết quả này.