Bảo mật

Team của chúng tôi là ai?

Chúng tôi chỉ có duy nhất một website là: https://luyenthi.org/

Mọi trang khác đều không phải

Dữ liệu lưu trữ

Để hỗ trợ bạn đọc được tốt hơn, chúng tôi sẽ lưu trữ nội dung bài viết do chúng tôi biên soạn, code web do chúng tôi tạo, những bình luận do bạn đọc để lại sau mỗi bài viết, những phản hồi từ team chúng tôi.

Nội dung

Những nội dung trên web là duy nhất do team dientich.net biên soạn nên trước khi bạn sử dụng cần phải được chấp thuận từ chúng tôi, mọi hành động khác đều sai trái và vi phạm.